Vyloučení odpovědnosti

Společnost Lotus Bakeries vynaložila veškeré úsilí k tomu, aby obsah těchto webových stránek byl co nejpřesnější. Přesto nepřebírá záruku za žádné chyby nebo informace, které se ukážou jako zavádějící. Všechny informace na webových stránkách Lotus Bakeries jsou informativní a byly zveřejněny pro vaši informaci.

Obsah těchto webových stránek se může průběžně měnit bez předchozího upozornění a nevytváří, nespecifikuje, neupravuje ani nenahrazuje žádné nové nebo předchozí smluvní závazky dohodnuté písemně mezi společností Lotus Bakeries nebo jejími pobočkami a uživateli těchto webových stránek.

Jméno a logo Lotus Bakeries NV, jejích přidružených společností a výrobků a služeb jimi vytvářených jsou obchodními značkami a obchodními jmény chráněnými národními a mezinárodními zákony. Tyto webové stránky podléhají belgickému právu a práva intelektuálního vlastnictví ve vztahu k nim patří Lotus Bakeries NV.

Copyright © 2003 Lotus Bakeries NV

Soukromí

Veškeré osobní údaje, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa, název společnosti, telefon apod., budou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme pouze za účelem poskytování informací nebo odpovědí na otázky vyžadující více informací.

Společnost Lotus Bakeries neposkytne ani neprodá vaše osobní údaje třetím stranám, a to v úplné ani částečné podobě. Lotus Bakeries bude vystupovat jako dohlížitel nad těmito údaji ve smyslu belgického zákona o ochraně osobních údajů.

Cookies

Webové stránky Lotus Bakeries NV používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé datové soubory vysílané webovým serverem do vašeho internetového prohlížeče, který je pak ukládá na pevný disk vašeho počítače. Díky používání cookies vám Lotus Bakeries může nabídnout rychlejší a efektivnější přístup ke svým webovým stránkám. Použití cookies můžete zamezit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. 

Odkazy

Webové stránky Lotus Bakeries NV obsahují odkazy na jiné webové stránky. Společnost Lotus Bakeries neodpovídá za obsah ani postupy ochrany soukromí těchto odkazovaných stránek. 

Případné otázky ohledně těchto webových stránek směřujte na e-mail info@lotusbakeries.cz.

Ochrana soukromí

Veškeré osobní údaje, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa, název společnosti, telefon apod., budou shromažďovány pouze na základě dobrovolnosti. Tyto údaje používáme pouze za účelem poskytování informací nebo odpovědí na otázky vyžadující více informací.

Společnost Lotus Bakeries neposkytne ani neprodá vaše osobní údaje třetím stranám, a to v úplné ani částečné podobě. Lotus Bakeries bude vystupovat jako dohlížitel nad těmito údaji ve smyslu belgického zákona o ochraně osobních údajů.